Akasha kronieken opleiding

Wat zijn de akasha records

Andere benamingen zijn: Akasha Kronieken, het Grote Levensboek, de Kosmische Ziel, het Collectieve Bewustzijn, het Collectief Onderbewuste of de Soul Records.

De Akasha records zijn een energetische afdruk van elke gedachte, actie, emotie, een ervaring die ooit heeft plaatsgevonden in tijd en ruimte. Ze zijn een opslagplaats van informatie voor het menselijk bewustzijn. Je kunt de Akasha Records zien als een boek dat de hele geschiedenis van je ziel, je vorige levens, evenals elk aspect van wie je nu bent en alle mogelijkheden voor je toekomst bevat.
De energie van de records is een bron van oneindige liefde.Deze energetische trillingen laten zich zien in symbolen, plaatjes, vormen en/of taal zodat onze geest ze kan begrijpen.
Ieder mens kan zijn eigen rapport inkijken.
Door ons Goddelijke geboorterecht hebben wij toegang tot de wijsheid van de akasha kronieken.
Iedereen in het heelal draagt bij aan en heeft toegang tot deze liefdevolle bron van wijsheid en informatie. 


In de registers, vindt je onder meer informatie over je relaties, je gezondheid, de weg van je ziel en alle andere denkbare onderwerpen met betrekking tot jouw wezen

De Records zijn de toegang tot alle kennis uit het verleden, het heden en de toekomst.

Vanuit mijn ervaring kan ik je vertellen dat voor iedereen een bezoek anders aanvoelt. Vaak komen we een bibliotheek binnen deze word ook the hall of the records genoemd. 
We krijgen dan een boek in handen waarin we de nodige informatie vinden. Je hele geschiedenis, vorige levens, het nu alles vind je erin. Het bevat letterlijk de geschiedenis en toekomst van je ziel.
Het boek is zo uitgebreid dat het nooit fysiek kan bestaan. Het is een energetisch geregistreerde trilling bestaande uit liefde.
Vaak zien we geen boek maar komen we in een ruimte terecht en zien we alles op een groot scherm ( vergelijkbaar met een cinema zaal)
Ieder heeft zijn waarheid en hoe jij dat ziet is steeds correct er is geen foute manier.

Met de kennis die wij hier vergaren hebben wij de vrijheid om te kiezen uit vergeving en liefde naar waarheid van het bestaan. Zo kunnen we besluiten te kijken voorbij onze illusie.
Het maakt dat we meer worden met de eenheid van wie we zijn verbonden met onze Bron.

 

De geschiedenis van de Akasha records

Het concept is al eeuwen oud en vinden we al terug in de bijbel als het boek des levens. Verwijzingen gaan terug tot het oude testament en geven hier al een gevoel dat er sprake is van een collectieve opslagplaats van kennis betreft de structuur van de werkelijkheid.
Akasha is Sanskriet voor de term "Ether" hemel, oersubstantie. De energie van onvoorwaardelijke liefde van het universum.

In de Hindoe mystiek wordt vertelt dat de Akasha het primair beginsel van de natuur is, waar de andere vier natuurlijke principes vuur, lucht , aarde en water, van zijn gemaakt.
Het woord Aka betekent ruimte opslag-plaats en Sa betekent hemel, verborgen of geheim.

De eenvoudige ruimte van de akasha is dus onzichtbare ruimte of opslagplaats.

Wie heeft toegang tot de Akasha records? 

​Elk wezen op onze planeet kan toegang krijgen tot die gebieden van de Akasha records waarin hun ziel een rol speelt.
Niemand anders kan toegang krijgen tenzij je er persoonlijk toestemming toe hebt gegeven.

Deze Records worden beschermd door spirituele wezens, die worden aangeduid als bewaarders, gidsen en zelfs wachters van deze energetische kronieken.

Deze geestelijke wachters helpen ons om toegang te krijgen tot ons kronieken. Zij vormen een sterke liefdevolle energetische bescherming voor de daarin opgenomen informatie. Alsook beschermen zij tijd. Ook al wel een genoemd als the elders, gatekeepers.

De records hebben al eeuwen hun eigen bewaarder, De Egyptische God Thot. Hij is tevens bekend als de meester van de tijd, schrijver van de goden, beschermheer van de healers.

Hoe krijg ik toestemming tot de records? 

Je kan toegang krijgen door middel van gebed, intuïtie, meditatie, visualisatie. Ook door regressie techniek, dromen en spontane lichtflitsen.

Werken met deze records werken helend en voor velen bied het een krachtige opening voor hu intuïtie en innerlijke leiding.

We kunnen allemaal leren om toegang te bekomen en hier bewust mee om te gaan. We leren gebruik maken van verschillende technieken zoals hierboven besproken.

Heel belangrijk is te weten dat dit ook een Bron van healing is, en je vaak ook meegenomen kan worden naar wat ik graag noem de kamer van heling.


Welke informatie kan je krijgen  van de akasha record?


 • De Waarheid zoeken, wie je werkelijk bent
 • Willen weten wat je levensdoel is
 • Meer willen weten over vorige levens en welke invloeden deze hebben op het huidige leven
 • Vragen over Gidsen en begeleiding
 • Hulpmiddel bij het maken van moeilijke keuzes
 • Zoeken naar de oorzaken van fysieke, mentale, emotionele problemen
 • Regressie – het verleden bezoeken
 • Voorspellen van toekomstige gebeurtenissen
 • Uitzoeken van levensdoel
 • Waardevolle informatie ontvangen van patronen en uitdagingen

Omdat de Akasha records een bron van liefde zijn, ontvang je antwoorden op de vragen die gesteld zijn, die je helpen, waardevol en vreugdevol zijn. Eveneens ervaar je de waarheid van situaties en diepgaande inzichten over de mogelijkheden van je leven.

Kan ik voor anderen de records lezen? 

Enkel en alleen als je toestemming hebt gehad via het hogere zelf. Met goedkeuring dus van de ziel van deze persoon.

Het aanleggen van een dagboek

Het doel hiervan is om je alles te herinneren, geuren, kleuren, symbolen, het gevoel tijdens een lezing.
Later kan je dan vaak ook nog herkenpunten tegenkomen.
Het is het meest nuttige gereedschap voor je groei.

 • Voor iedere lezing schrijf je je vraag, de datum
 • Doe je gebed
 • Ga in meditatie
 • Benader de records
 • Stel je vraag
 • Wees steeds in dankbaarheid en ga met een open hart
 • Controleer de notities na de lezing en herinner je af en toe eraan

Welke vragen kan je stellen? 
Vaak merken we dat hier wel wat fouten gebeuren, de vraag word verkeerd gesteld. Daarom helpen we je graag op weg.

 • Wat is het doel van mijn ziel?
 • Wat is het doel van mijn bestaan? 
 • Wat dien ik in dit leven te leren? 
 • Waarom ben ik ziek? 
 • Wie ben ik ? 
 • Ben ik op het goede pad?
 • Volg ik de juiste roeping? 
 • Heb ik een relatie die dient voor mijn hoogste goed? 
 • Wat is op dit moment mijn doel, wat mag ik hieruit leren? 
 • Wat is er fysiek mis met mij? 
 • Welke emotionele littekens draag ik ? 
 • Welke karmische schulden mag ik aflossen? 
 • Waar zal ik geluk vinden? 
 • Zal ik ooit de ware liefde tegenkomen?  

Het doel is je verder te ontwikkelen en je te ondersteunen om een gelukkig leven te laten leiden.
Het zal je helpen te verduidelijken waarom je in bepaalde processen zit.

Inwijding

Ik vraag aan mijn hogere zelf om ........... op ..........(datum) om... ( tijdstip) in zijn of haar tijdzone in te wijden in de energie van de lord van de akasha records.

Gebed toegang tot je eigen records

Bid de regels 1 tot 4 1x hardop en 2x zacht in jezelf( innerlijk)

 1. Beste God schepper, ik vraag u, uw schild van licht, liefde en waarheid om mij heen te plaatsen.
 2. Zodat alleen licht en liefde, waarheid tot mij kan komen
 3. Ik vraag mijn gidsen, beschermers, Engelen, Familie, Geliefden en wezens van het licht bij mij te zijn.
 4. Ik vraag de heer van de Akasha records, om mij toegang te geven tot de hal van records, zodat ik mijn records kan inzien.

Ga binnen en stel je vraag.

Wanneer je klaar bent zeg je het volgende:

Ik dank de heer van de records voor de toestemming die mij verleend is.
Ik dank mijn gidsen, beschermers, engelen, familie, geliefden en de lichtwezens dat ze bij mij waren.
En zo is het.

​Gebed voor toegang voor anderen

Bid 1x luidop en 2x innerlijk

 1. Beste God schepper, ik vraag u, uw schild van licht, liefde en waarheid om mij en ......( naam persoon)heen te plaatsen.
 2. Zodat alleen licht en liefde, waarheid tot mij en .......( naam persoon)kan komen
 3. Ik vraag mijnen .......( naam persoon) gidsen, beschermers, Engelen, Familie, Geliefden en wezens van het licht bij ons zijn.
 4. Ik vraag de heer van de Akasha records, om mij toegang te geven tot de hal van records, zodat ik de records van ......( naam persoon) kan inzien.
 5. ..........( naam persoon) Ik vraag je om je hart openen en laat het ons omringen, zodat ik kan zien wat er in je hart is.

Ga binnen en stel je vraag.


Wanneer je klaar bent zeg je het volgende:

Ik dank de heer van de records voor de toestemming die mij verleend is.
Ik dank mijn gidsen, beschermers, engelen, familie, geliefden en de lichtwezens dat ze bij mij waren.
En zo is het.

In groep
Groepsgebed

We visualiseren universele witte energie in ons hart.
Zie hoe de energie je hart vult.
Zie deze energie steeds groter worden en ons hele lichaam vult.
Zie hoe de energie uit je lichaam verder vloeit
Zie het groter worden langs de persoon links van je, zie hoe het nu naar de persoon rechts van je.
Zie hoe de energie draaiend en wervelend rond iedereen in deze ruimte en met iedereen verbinding maakt.
Zie hoe de energie wervelend en draaiend naar boven en naar buiten gaat het universum in.

Laten we samen zeggen:

Ik ben het universum, IK BEN
Ik ben de energie, IK BEN
Ik ben het licht, IK BEN
Ik ben de vlam, IK BEN
Ik ben het zwaard IK BEN

Visualiseer een vlam die de ruimte indaalt.
Zie hoe de vlam iedereen omringt.
De vlam word gestuurd door de genezende kracht van de Geest.
De vlam verbrand negatieve energie nu aanwezig, ze zal zuiveren en transformeren in positieve energie.
Zie nu in ieder van ons de vlam van licht en positiviteit.
We vragen nu aan de schepper om deze kring van licht in het bewustzijn op te heffen tot we een zijn van het bewustzijnsplan. Eén in hart en geest. Waar enkel liefde en licht van waarheid tot ons kan komen.
We vragen aan de schepper om over deze sferen van licht drie pyramiden te plaatsen, deze pyramiden zijn uitgelijnd met de 4 hoeken van het Universum.

In het Oosten vragen we Aartsengel Raphael als beschermer te staan, de engel van genezing en licht.
In het zuiden vragen wij Aartsengel Michael te staan met zen vlammend zwaard van kracht moed en liefde.
In het westen vragen we Aartsengel Gabriel .De engel van verkondiging en kracht.
In het noorden vragen wij Aartsengel Uriel, de engel van de akasha records om in de driehoek van licht te staan en ons derde oog te openen en de verbinding te activeren met de hal van de records.

Wij vragen dat hetgeen dat nu dient voor mijn hogere goed duidelijk te maken en inzichten te ontvangen.

We vragen dit in de naam van de schepper, vader, moeder God en al wat is.
We vragen de opgestegen meesters, leraren, geliefden, familie en gidsen zich beschikbaar te stellen bij de interpretatie, heling en om inzichten rondom onze huidige situaties.

We vragen voor iedereen begeleiding naar de hallen van de records, zodat iedereen zijn waarheid kan zien rond zijn Kosmische blauwdruk en aardse missie.

Visualiseer nu een wervelende energie in de dreihoek van je derde oog.
We betreden de hall of records, denk aan je persoonlijke vraag.
We concentreren ons.....
En plots zien we ons boek op de tafel liggen........jouw boek.
Kijk naar het boek. Wat voor kleur heeft het ? 
Van welk materiaal is het gemaakt? 
Open het boek en bekijk de bladzijden
Valt er je iets op ? Zijn er woorden, symbolen, kleuren? 
Verg geen oordeel, iedereen krijgt informatie op zijn manier. Misschien soms zelfs niets. Misschien voel je iets, hoor je iets.
Wat jij ervaart is belangrijk voor jou.
Vergeet nooit alles gebeurt op het juiste moment in tijd.

Neem even tijd.......


Het is tijd, sluit je boek
Zie jezelf lopen naar de grote poort, we komen weer aan in de driehoek van ons derde oog in de kamer op aarde van vertrek.
Haal diep adem, voel je langzaam terug in je lichaam komen.

Sluit af met een gebed
We vragen de universele energie van licht om hier te zijn in het NU.
We vragen licht en liefde, vreugde en waarheid om ons lichaam te doordringen.
We danken  de opgestegen meesters, leraren, geliefden, familie en gidsen.
We danken voor elke begeleiding, we danken de bewaker van de Akasha records, Uriel voor hun inter-dimensionale integratie en bescherming.

Schrijf op wat je ervaren hebt en deel je ervaring.

OM NAMAH SHIVAYA (Ik eer de schepper in mij)