Les 7 Aartsengelen

1)De engelen van de levensboom
De Engelen van de levensboom zijn de Engelen van het Licht, Ze schenken ons het begrip , de kennis en inzichten die we nodig hebben om zelf verder in ons positieve gevoel te komen. Een kracht zodat we ook onze naaste mens kunnen helpen, net zoals wij onszelf helpen
Deze Engelen representeren elk een eigenschap, een kenmerk van het onderbewust zijn en het bewust zijn. Het zijn begeleiders vanuit het licht, die ons de weg wijzen naar een beter leven, een lichtpunt na een moeilijke tijd .Ze weerleggen onze focus van het negatieve naar het positieve . Elke Engel weerspiegelt een gave, elke Engelen-kracht is een Gave. Dus geen religie, maar een herkenningspunt in onszelf.
De Engelen van de Levensboom kunnen ons dus helpen om ons zelf beter te leren kennen, door deze emoties of gevoelens te gaan die zij met zich meedragen, herkennen wij stukjes van onszelf. Dankzij hun inzichten die zij ons geven en wat begrip, als ook vergiffenis en kunnen wij te weten komen wat we willen, waar we van houden en hoe wij er op een positieve en nuttige wijze iets mee kunnen doen in de maatschappij.
 We hebben allen goede kwaliteiten, gaven en talenten waarmee wij in Liefde iets nuttigs en leuks kunnen doen voor onze medemensen en onszelf. Natuurlijk zijn wij nog niet perfect en hebben we ook allen nog vele kanten waar we nog aan moeten werken. Belangrijk is dat we ons focussen op dat wat belangrijk is, eerder dan ons te laten gaan in het negatieve, dit heeft geen nut. Nog voor jezelf nog voor een ander. Belangrijk is te accepteren, wie we zijn, zo kunnen we beter met de engelen werken . Wie het vertrouwen schenkt aan de engelen is nooit alleen op zijn pad . Door met Engelen te gaan werken kan je je goede en je slechte kanten gaan herkennen, je gaven en je gebreken! Elk gebrek is er om opgelost te worden door de correspondeerde
Engelenkracht waarna het gebrek transformeert tot een Gave, een kwaliteit, een deugd die ons vult met Licht, Liefde en Levenskracht


De Engelenkoren( hiërarchie)
Deze engelen rangorde is schematisch gezien verdeeld in 3 Triaden met elk 3 Engelenkoren


Triaden
Serafijnen, Cherubijnen en Tronen
Deze Triade is met name gericht op de informatie vanuit een hogere frequentie te filteren en door te geven aan de lagere niveaus.
HeerschappijenKrachten en Machten
Deze Triade is gericht op de spirituele groei en het vervullen van natuurwetten
VorstenAartsengelen en Engelen
De engelen in deze Triade helpen mensen, leiders & volken bij hun dagelijkse keuzes met advies, steun en hulp waar mogelijk.

De Serafijnen - Engelen uit de eerste Triade
De naam van deze engelen betekent "de brandende", dit omdat volgens de verhalen iedereen die rechtstreeks naar de Serafim keek onmiddellijk zou verbranden door de immense helderheid van deze engelen. Volgens de bijbel zijn dit engelen met zes vleugels die rond de troon zweven en doorlopend "heilig, heilig, heilig" chanten in aanbidding van God.
Maar is dat alles wat deze wezens kunnen?
Deze engelen communiceren al eeuwen lang met ons, maar het is pas nu dat we ze echt kunnen waarnemen en horen. Ze zijn niet zoals de aartsengelen waaraan we zo gewend zijn, zachtaardig en steunend, maar juist heel intens, dynamisch en krachtig.

Ze bestaan uit het intense licht dat de Bron is en zijn daarom niet te zien voor ongeoefende ogen. In deze hoogste sfeer waar alle engelen bestaan is er enkel Liefde, vrede en gratie. Ze hebben de kracht om te zuiveren, zegenen en verlichting te brengen bij mensen.

De Serafijnen zijn de bewakers van deze bijzondere sfeer waar we in onze persoonlijke groei tijdens meditaties en astraal reizen naar toe kunnen om gezegend te worden, te leren, begrijpen en te groeien. Zij beschermen dit zuivere heiligdom van zuivere Liefde.

Deze strijders zullen hun pure passie en vurige kracht gebruiken om ons te helpen zodat wij kunnen stralen en in ons kracht staan. Ze brengen ons de kennis van eenheid met ons spirituele zelf en helpen ons om onze beperkende gedachten over wie we zijn los te laten.
​ 
Het Engelenkoor der serafijnen bestaat uit 8 Engelen die ons elk een eigenschap van het wezen schenken. Hun gaven zijn ontelbaar en de korte beschrijvingen die hieronder volgen zijn dan ook maar een korte introductie die ons toestaat om alvast kennis te maken met hen. Beschouw hen als je beste vrienden en laat je bezielen door hun aanwezigheid.

Beschermengel Vehuiah, eerste Engel van het Engelenkoor der Serafijnen

Engel Vehuiah schenkt je leidinggevende kwaliteiten, een grote kracht, moed en doorzettingsvermogen.
 Zij schenkt je nieuwe en inventieve ideeën. Wees intuïtief en sta open voor haar boodschap. Engel Vehuiah kan ons in contact brengen met deze Oer-Ziel, en schenkt ons de keuze om ons te laten bezielen door de delen van de Ziel waarvan wij het meeste houden. Willen wij ons laten bezielen door liefde of door haat? Door intelligentie of door domheid? Door ondernemingskracht of door luiheid? Door Engelen of door demonen?

De liefdevolle Serafijn Vehuiah schenkt ons de keuze en wij zijn allen vrij om ons te laten bezielen door de essenties die wij verkiezen.


Beschermengel Jeliel, tweede Engel van het Engelenkoor der Serafijnen

Engel Yeliel schenkt je mooie gedachten vol liefde en wijsheid. Hij vult je met tolerantie en respect. Yeliel bezorgt je een rustig en vredig gevoel en staat je toe om dit gevoel te delen met iedereen om je heen en zo vrede en samenhorigheid te brengen in de wereld.

Beschermengel Sitael, derde Engel van het Engelenkoor der Serafijnen

Engel Sitael schenkt je de creatieve wilskracht waarmee je je ideeën tot leven kunt brengen. Met Engel Sitael worden je dromen reëel en tastbaar voor iedereen. Engel Sitael staat je toe om jezelf te zijn, het unieke deel van de Ziel dat jij bent. Sitael vervult je zodanig van jezelf dat je danst en zingt van vreugde en dankbaarheid omdat je weet wie je bent. Dankzij Sitael word je bezielt door alles wat je doet en kun je met je vreugdevolle, actieve en intelligente levenskracht ook alles en iedereen om je heen bezielen.Beschermengel Elemiah, vierde Engel van het Engelenkoor der Serafijnen

Engel Elemiah staat je bij tijdens de handelingen die je uitvoert. Zij geeft je de goddelijke macht om te werken, om te creëren. Engel Elemiah oriënteert je gedachten, je gevoelens en je daden door middel van de concrete acties die je onderneemt en de resultaten die deze met zich meebrengen. Wanneer de resultaten goed zijn motiveert ze je om verder te gaan. Wanneer ze slecht zijn helpt ze je om de nodige aanpassingen aan te brengen in je gedrag. Met Engel Elemiah word je weer 1 met het licht van de grote Ziel. Hij schenkt je de mogelijkheid om dit licht te laten schijnen op de plekken in jezelf waar nog schaduw heerst. Engel Elemiah schenkt je de goddelijke bezieling die je toestaat om heer en meester te worden over het spel van licht en schaduw waarin wij ons allen bevinden.

En zo verlichten de Engelen 1 voor 1 de duistere plekken van onze Ziel totdat wij ons volledig bewust zijn van wie wij werkelijk zijn en wij kunnen beginnen met het grootse werk wat ons te wachten staat.


Beschermengel Mahasiah, vijfde Engel van het Engelenkoor der Serafijnen

Engel Mahasiah maakt je bewust van je negatieve gedachten, gevoelens en daden zodat je eraan kunt werken. Zij helpt je om jezelf steeds te verbeteren totdat je het schone kunstwerk wordt wat je werkelijk wil zijn. Zij schenkt je het nodige begrip en de nodige vergevingsgezindheid waarmee je al je fouten kunt corrigeren en in vreugde verder leren.

Beschermengel Lelahel, zesde Engel van het Engelenkoor der Serafijnen

Engel Lelahel laat je zien dat het leven simpel is en dat het enkel van onszelf afhangt of wij gelukkig zijn. Hij schenkt je het begrip dat alles te maken heeft met onze eigen manier van gedragen. Wanneer wij steeds in liefde zijn en dit ook uitstralen naar iedereen om ons heen, dan zal iedereen ook liefde uitstralen naar ons. Dan zullen wij het goddelijke licht zien stralen in elke aanwezigheid. Dan zullen wij met God vertoeven en zijn geschenken in de vorm van een goede gezondheid, verrijkende relaties, welvaart en overvloed kunnen ontvangen. Dan zal het leven wederom een paradijs zijn waarvan wij steeds kunnen genieten.

Beschermengel Achaiah, zevende Engel van het Engelenkoor der Serafijnen

Engel Achaiah vervuld ons met geduld en verbazing. Zij schenkt ons de zegen om het leven steeds als nieuw en wonderbaarlijk te ervaren. Engel Achaiah schenkt ons de liefdevolle aandacht die ons toestaat om alle geheimen des levens te ontsluieren.

Beschermengel Cahetel laatste Engel van het Engelenkoor der Serafijnen

Engel Cahetel schenkt ons de mogelijkheid om alles steeds mooier en liefelijker te maken. Met hem worden wij weer 1 met de grote kunstenaar en kunnen wij te samen zijn droom realiseren op aarde. Cahetel is de Laatste Engel van het koor der Serafijnen en zorgt er dan ook voor dat alle energieën van de vorige Engelen zich kristalliseren op aarde. Hij staat het dichtste bij ons en is dan ook het kanaal waardoor de boodschap van Aartsengel Metatron en het Engelenkoor der Serafijnen ons bereikt.

Engel Cahetel bracht ons de boodschap dat wij allen deel uitmaken van 1 geheel en dat dit geheel de Oer-Ziel is. Deze Oer-ziel is alom aanwezig.


Extra:
Engel Yeliel schenkt je de liefde voor Al, hij bezielt je met liefde en schenkt je de mogelijkheid om deze liefdevolle bezieling te delen met alles en iedereen. Met Engel Yeliel kom je er achter dat wij allen 1 grote Ziel zijn die zichzelf deelt en verenigt in een oneindig liefdesspel.Aartsengel Michael en het Engelenkoor de Aartsengelen regeren de periode van 1 januari tot en met 9 februari. Michael brengt ons een goed communicatievermogen zodat wij op een vredige manier samen kunnen leven. Hij en zijn engelen schenken ons de actieve intelligentie die ons toestaat onze diepste wensen naar buiten te brengen, hierover te praten en ze daarna in samenwerking met anderen uit te voeren.

Jouw beschermengel
vergeet niet je eigen beschermengelen zij zijn altijd bij je en zullen je altijd helpen wanneer jij ze aanroept Besef dat we op de planeet van de vrije wil leven en zij niet in mogen grijpen in onze vrije wil (uitzonderingen daar gelaten natuurlijk)​

De Hartverbinding maken met aanwezige engelen 

De hartverbinding met de aartsengelen is een mooie en zuivere behandeling en verbinding voor jezelf en een bekrachtiging met het contact wat jij hebt met de Aartsengelen.
Je mag ook 1 aartsengel kiezen, want elke engel kan je bieden wat je vraagt.
Elk mens/wezen heeft een heilige vlam branden in zijn hart chakra.

De oefening:( herhaling, zie opstart )

Je gaat in een ontspannen houding zitten en groet de aartsengel(en) en nodigt deze uit om aanwezig te zijn bij deze verbinding.

Jullie mogen nu al enkele jaren de engelen ontvangen en ik ben ervan overtuigd dat jullie deze komende dagen met een liefdevolle intentie op hen wachten. Noteer de ervaringen, wat je droomt, wat je ziet en voelt.

​Gebed, dankbaarheid, transformatief

Laat me dansen met jou, dansen door het leven dat geen pijn hoeft te kennen.
Laat ons kijken naar dat wat met duisternis is omhuld zodat we ook hier steeds te samen het lichtpunt zullen vinden dat ons de oplossing toont voor alles wat zwaar leek maar het niet hoeft te zijn.
Ik dank je in eerbied voor de hulp die je me biedt.
Met jouw als mijn engel (naam engel) ontgaat dit me niet. Genie 57 Engel Nemamiah: 1-5 januari
Om: Onderscheidingsvermogen
Genie 58 Engel Yeialel: 6-10 januari
Om: Concentratievermogen en Standvastigheid
Genie 59 Engel Harahel: 11-15 januari
Om: Intellectuele Rijkdom
Genie 60 Engel Mitzrael: 16-20 januari
Om: Herstelling
Genie 61 Engel Umabel: 21-25 januari
Om: Affiniteit, Vriendschap. Analogie.
Genie 62 Engel Iah-hel: 26-30 januari
Manier: de dorst naar kennis en het verlangen om te weten
Genie 63 Engel Anauel: 31 januari - 4 februari
Om: perceptie van de eenheid, interne liefde, menselijkheid en broederschap
Genie 64 Engel Mehiel: 5-9 februari
Om: Schrijven en Regisseren

Aartsengel Gabriel en het Engelenkoor der Engelen regeren de periode van 9 februari tot en met 19 maart. Dankzij hen kunnen wij zorgen voor een goede basis en een gezonde levensstijl vanwaaruit al het vorige als een kunstzinnig levenswerk te voorschijn kan komen en ons zodoende belonen met het leven van onze dromen.

Genie 65 Engel Damabiah:  9-13 februari
Om: Bewustwording en Zelfkennis
Genie 66 Engel Manakel: 14-18 februari
Om: Kennis van Goed en Kwaad.
Genie 67 Engel Eyael: 19-23 februari
Om: De Vruchtbare Verbeeldingskracht
Genie 68 Engel Habuiah: 24-28 februari
Om: Genezing, Vreugde en Optimisme
Genie 69 Engel Rochel: 29 februari-4 maart
Om: het Weervinden
Genie 70 Engel Jabamiah: 5-9 maart
Alchemie en Transmutatie, positieve veranderingen op alle gebied
Genie 71 Engel Haiaiel: 10-14 maart
Om: de Wapens voor de strijd.
Genie 72 Engel Mumiah: 15-19 maart
Om: Voltooiing en Wedergeboorte

enie 1 Engel Vehuiah regeert de periode van 20 tot en met 25 maart
Om: Wilskracht, liefde, motivatie
Genie 2 Engel Jeliel: 26-30 maart
Om: Liefde, Wijsheid, Intelligentie
Genie 3 Engel Sitael: 31-4 april
Om: Intelligentie, Creativiteit
Genie 4 Engel Elemiah: 5-9 april
Om: Macht, Daadkracht, Verantwoordelijkheid
Genie 5 Engel Mahasiah: 10-14 april
Om: Correctievermogen, Geestelijke Leiding
Genie 6 Engel Lelahel: 15-19 april
Om: Begrip en Bewustzijn
Genie 7 Engel Achaiah: 20-24 april
Cyclus: Geduld, Observatievermogen
Genie 8 Engel Cahetel: 25-29 april
Om: Dankbaarheid en Zegeningen

artsengel Raziel en het Engelenkoor de Cherubijnen regeren de periode van 30 april tot en met 9 juni. Raziel werkt voornamelijk met de krachten van de planeet Uranus. Hij brengt ons geluk en liefde en schenkt ons de wijsheid die ons toestaat om een vreugdevol bestaan te leiden.

Genie 9 Engel Haziel regeert de periode van 30 april tot en met 4 mei
Om: Begrip, Barmhartigheid, Altruïsme en filantropie
Genie 10 Engel Aladiah: 5-9 mei
Om: Liefdadigheid, Vergevingsgezindheid en Gratie
Genie 11 Engel Lauviah: 10-14 mei
Succes: Sportiviteit en Overwinningen
Genie 12 Engel Hahaiah: 15-20 mei
Om: Rust, Vrede en Goede Werkkracht
Genie 13 Engel Iezalel: 21-25 mei
Om: Trouw, Vriendschap
Genie 14 Engel Mebahel: 26-30 mei
Om: Waarheid, Vrijheid en Gerechtigheid
Genie 15 Engel Hariel: 31 mei- 4 juni
Om: Zuivering
Genie 16 Engel Hekamiah: 5-9 juni
Om: Loyaliteit

Aartsengel Tsaphkiel en het Engelenkoor der Tronen regeren de periode van 10 juni tot en met 20 juli alsook elke zaterdag. Tsaphkiel, is de heerser van de krachten van de planeet Saturnus. Hij brengt ons de goddelijke intelligentie die ons toestaat om vorm te geven aan onze meest verheven idealen. Van hem kunnen wij leren om ons leven goed te organiseren.

Genie 17 Engel Lauviah:10-15 juni
Om: Inspiratie en Openbaringen.
Genie 18 Engel Caliel: 16-20 juni
Om: Juistheid en Gerechtigheid
Genie 19 Engel Leuviah: 21-25 juni
Om: Humor en een Vruchtbare Intelligentie
Genie 20 Engel Pahaliah: 26 juni - 30 juni
Om: Gehoorzaamheid en Redding
Genie 21 Engel Nelchael: 1-6 juli
Om: Nieuwsgierigheid en Leergierigheid
Genie 22 Engel Yeyaiel: 7-11 juli
Om: Beroemdheid en een goede naam
Genie 23 Engel Melahel: 12-16 juli
Om: Natuur en Genezing
Genie 24 Engel Haheuiah: 17-22 juli
Om: Veiligheid en Bescherming

Aartsengel Tzadkiel en het Engelenkoor der Heerschappijen regeren de periode van 21 juli tot en met 31 augustus alsook elke donderdag. Tzadkiel heerst over de krachten van Jupiter en kan ons leren om verdraagzaam te zijn. Aartsengel Tzadkiel en de Engelen Heerschappijen brengen ons voornamelijk voorspoed en investeren zodoende in de vooruitgang van onze projecten.

Genie 25 Engel Nithaiah: 23-27 juli
Om: Wijsheid en Magie
Genie 26 Engel Haaiah: 28 juli - 1 augustus
Voordeel: Goede raad
Genie 27 Engel Yeratel:  2-6 augustus
Om: Verspreiding van het licht (de kennis) der beschaving
Genie 28 Engel Seheiah: 7-11 augustus
Opening: Purificatie, Reiniging, Gezondheid
Genie 29 Engel Reiyel: 12-17 augustus
Om: Vooruitgang en Bevrijding
Genie 30 Engel Omael: 18-22 augustus
Manier: vermenigvuldiging
Genie 31 Engel Lecabel: 23-27 augustus
Vooruit: oplossingsgerichtheid
Genie 32 Engel Vasariah: 28 augustus -1 september
Om: Vergevingsgezindheid en Clementie

Aartsengel Camuel en het Engelenkoor der Krachten regeren de periode van 2 september tot en met 13 oktober. Camuel heerst over de krachten van de planeet Mars. Hij schenkt ons de actieve werkkracht die ons toestaat onze mooiste dromen te verwezenlijken (de energie om het gene wat wij geplant hebben uit te voeren en zodoende vorm te geven aan ons streven).

Genie 33 Engel Yeuiah: 2-6 september
Om: Inspiratie en Gehoorzaamheid
Genie 34 Engel Lehaiah: 7-11 september
Om: Verwerking en Vrede
Genie 35 Engel Chavakiah: 12-17 september
Om: Herinnering en Verzoening
Genie 36 Engel Menadel: 18-23 september
Om: Werk en Oogst
Genie 37 Engel Aniel: 24-27 september
Om: het doorbreken van de cirkel en het achterlaten het slechte
Genie 38 Engel Haamiah: 28 september - 2 oktober
Liefde als religie: van onze omgeving en ons lichaam een tempel maken
Genie 39 Engel Rehael: 3-7 oktober
Om: opvoeding
Genie 40 Engel Ieiazel: 8-12 oktober
Om: Comfort, Vreugde en Beloningen

Aartsengel Rafael en het Engelenkoor der Machten regeert de periode van 13 oktober tot en met 21 november. Rafael heerst over de krachten van de Zon. Hij maakt ons bewust van ons potentieel en de mogelijkheden die wij hebben. Hij leert ons om te kiezen en wanneer wij onze roeping gevonden hebben zal Rafael ons steeds bijstaan tijdens het uitvoeren hiervan.

Genie 41 Engel Hahahel: 13-17 oktober
Vertrouwen, Geloof, Begrip, Genezing, Liefde en Dienstbaarheid
Genie 42 Engel Mikael: 18-22 oktober
Kort: Zelfwaardering, Politiek en Onderwijs
Genie 43 Engel Veuliah: 23-27 oktober
Enthousiasme en Motivatie, Leiding en Welvaart
Genie 44 Engel Yelahiah: 28 oktober - 1 november
Om: onvoorwaardelijke liefde en inschikkelijkheid
Genie 45 Engel Sehaliah: 2-6 november
Om: Hernieuwde Wilskracht en Goede Moed
Genie 46 Engel Ariel: 7-11 november
Om: Innerlijke Rijkdom, Schoonheid
Genie 47 Engel Asaliah: 12-16 november
Om: Contemplatie en Innerlijke Wijsheid
Genie 48 Engel Mihael: 17-21 november
Manier: Opvoeding en Relaties

Aartsengel Haniel en het Engelenkoor der Vorstendommen regeren de periode van 22 november tot en met 31 december. Aartsengel Haniel heerst over de krachten van de planeet Venus. Hij schenkt ons oog voor detail en leert ons om alles steeds met liefde af te werken. Haniel en de vorstendommen zorgen ervoor dat wij onze roeping met liefde uit kunnen voeren in samenwerking met gelijkgestemden.

Genie 49 Engel Vehuel: 22-26 november
Om: Grootsheid, Verhevenheid, Vriendschap
Genie 50 Engel Daniel: 27 november - 1 december
Om: Welsprekendheid en Diplomatie
Genie 51 Engel Hahasiah 2-6 december
Om: De Steen der Wijzen en de Universele Geneeswijzen
Genie 52 Engel Imamiah 7-11 december
Om: Bevrijding en Ware Liefde
Genie 53 Engel Nanael 12-16 december
Om: Spirituele Communicatie, Innerlijke Priester
Genie 54 Engel Nithael 17-21 december
Om: De Goddelijke Erfenis en de Schoonheid des Levens
Genie 55 Engel Mebahiah: 22-26 december
Om: Helderheid en Duidelijkheid
Genie 56 Engel Poyel: 27-31 december
Om: Fortuin, Talent en Bescheidenheid

De CherubijnenCherubijnen komen in de Rooms Katholieke bijbel voor, ook het Joodse geloof beschouwd de Cherubijnen als engelen. Op het Verzoendeksel van de Ark van het Verbond zitten twee gouden Cherubijnen. Men zegt dat ze op bij de Ark van het Verbond zijn om deze te beschermen. De Ark bevat de twee stenen tafelen waarop de Tien geboden bewaard worden. 
 
In Genesis wordt gezegd dat God na de zondeval de Cherubijnen ten oosten van de tuin van Eden plaatst om de weg naar de levensboom te bewaken.

Cherubijnen reflecteren de kennis en wijsheid van God, ze bewaren de hemelse geschriften en hebben een zegenende aanwezigheid.
 
Deze machtige cherubijnen lijken in niets op de baby cherubijntjes die we tegenwoordig zoveel zien afgebeeld. Alleen de serafijnen overtreffen de indrukwekkende uitstraling van de cherubijnen.
Dan volgt natuurlijk mijn vraag:
"Cherubijnen waar kan ik als mens jullie hulp bij vragen?."

zegeningen in de vorm van spirtiuele inzichten en verlichting.

je angsten, zorgen en beperkende gedachten gemakkelijker los kunt laten.

Ook zijn wij aanwezig om bescherming te bieden.

Dit doen ze door zoveel zegeningen in de vorm van zuivere trilling aan te brengen in de ruimte dat alles met een lagere intentie er vanzelf in oplost.

Daardoor zullen mensen met onzuivere intenties vanzelf op afstand blijven en afgeweerd worden.

Hun gedachten kunnen deze trillingen alleen maar absorberen, waardoor de onzuivere intenties vanzelf wegvallen.

Wij hebben geen formele invocatie nodig, je kunt ons vragen om zegeningen, inzichten in spirituele onderwerpen en om bescherming."

​De Tronen
De Tronen horen net als de Serafijnen en Cherubijnen bij de eerste Triade volgens de hemelse hiërarchie.
 Wat of wie zijn die Tronen eigenlijk?
 
De Tronen worden ook wel de Erelim, Ofanim of Galgallin genoemd en worden in de Christelijke en Joodse religeuze geschriften omschreven als de grote wielen of de veelogigen.
Aartsengel Rafaël wordt gezien als de heerser van deze groep engelen die bij de eerste Triade horen en dichtbij de Bron staan, de Bron wordt ook wel God genoemd.
 
Ze worden omschreven als de levende symbolen van Gods gerechtigheid en autoriteit.
Het zijn de engelen die bij de planeten betrokken zijn.
Ze worden gekoppeld aan alles wat met de natuur en het weer te maken hebben.
Zij doen volgens de geschriften hun best om bij natuurrampen de schade te beperken door als planeetsurveillanten te werken.
Elke planeet heeft een eigen Troon-engel.
De tronen geven het geloof in de Kracht en de glorie van God door en stimuleren de Goddelijke Wil.

 

De heerschappijen
 
De heerschappijen vallen onder de tweede Triade
 
De heerschappijen worden ook wel de heren genoemd en volgens de hemelse hiërarchie zijn Zadkiël, Zachariël en Teratel hun heersers.
Ze verbinden het fysieke en geestelijke niveau met elkaar in wat ook wel de tweede hemel wordt genoemd. Volgens de geschriften bevinden zich daar ook de letters van de Heilige Naam.
Het schijnt dat de heerschappijen zich niet vaak aan mensen tonen. Over hun uiterlijk wordt gezegd dat ze veel op de gemiddelde engel lijken met een hemelse schoonheid in menselijke gedaante en met veren vleugels en koninklijke waardigheid. Hun voorkeurskleuren zouden goud en groen zijn en ze zijn herkenbaar aan de lichtbollen die op het uiteinde van hun scepter of het handvat van hun zwaard bevestigd zijn..
 
Hun hoogste prioriteit is het uitvoeren van de universele wet van oorzaak en gevolg als heersers over de goddelijke schepping. Hierdoor houden ze zich ook bezig met alle wezens op onze Wereld onder andere als adviseurs voor bemiddelingen, gerechtigheid en goddelijke wijsheid.
 
Daarnaast houden ze zich tot in detail bezig met het onderhouden van het recht in de kosmos en handelen daarvoor altijd volgens het goddelijke plan. Ook weerspiegelen de heerschappijen het verlangen van de mens om boven de normale normen en waarden van het dagelijkse bestaan uit te stijgen. Als laatste dienen ze als managers voor de onderliggende engelenkoren.
De Krachten

De Krachten (ook wel de Deugden genoemd)
Dit keer richten we ons op Engelen uit de tweede Triade van de Hemelse Hiërarchie, de Krachten. Ze worden ook wel “de stralenden” genoemd. In het plaatje hiernaast worden de drie triaden als de drie hemelen uitgebeeld. De onderste is het verst weg van de zetel van God. De middelste is waar we het nu over hebben.

Hun uiterlijk is over het algemeen niet verder te beschrijven als de gemiddelde engel maar "vaag en bijna doorschijnend" door al het licht dat hen omgeeft.Deze Engelen zijn vooral verantwoordelijk voor de hemelse lichamen, zoals dat zo mooi gezegd wordt. Dit zijn de zon, maan, planeten, sterren en sterrenstelsels. Zij zorgen ervoor dat de kosmische orde bewaard blijft en dat alles zich volgens het goddelijke plan in hun banen beweegt. Daar vallen ook de natuur, de elementen en de seizoenen onder en alle natuurlijke fenomenen.

Van de Krachten wordt ook gezegd dat ze mensen moed en doorzettingsvermogen brengen wanneer dat nodig is. Ze worden met name aangetrokken door mensen die proberen het uiterste uit hun vermogens te halen.
 
Ze verrichten ook wonderen op Aarde en brengen heiligen die het waardig zijn het vermogen tot wonderbaarlijke genezing, want ze zijn nauw betrokken bij alle heiligen. Er wordt gezegd dat het de Krachten zijn die de heiligen inspireren tot hun daden.


De Krachten zijn sterke Engelen die ons helpen om onder andere ongelukken te voorkomen, maar ook helpen ze ons bij onze persoonlijke verlichting.
 
De Machten
 
Deze engelen uit de tweede Triade worden ook wel de autoriteiten genoemd, maar zijn vooral bekend onder de naam de Machten. Ze bundelen hun krachten en autoriteit met de Vorsten uit de derde Triade om demonen en entiteiten te ontkrachten zodat ze niet zoveel schade aan kunnen richten onder de mensen en in de Wereld als ze anders zouden doen. Zo houden ze de Wereld in balans.


Ze begeleiden aarde gebonden geesten naar de hemel en bewaken de paden naar de hemel.
De Machten bewaken het geweten en kunnen mensen wakker schudden wanneer ze van het juiste pad afdwalen door verleidingen die op hun pad komen, tevens zijn ze de bewaarders van de geschiedenis.
 
Deze hemelse legermacht werkt onder leiding van Aartsengel Michael. Ze zijn ook de krijger-engelen die gecreëerd zijn om volledig loyaal aan God te zijn. Sommigen geloven dat geen enkelen van de Machten ooit uit Gods gratie gevallen is, maar anderen geloven dat de duivel de baas van de Machten was voordat hij een gevallen engel werd. Zij zijn degenen die de macht verdelen onder de mensheid, vandaar hun naam. Ze kunnen waarschuwingen geven op het moment dat iemand in gevaar is en leiding en advies geven met betrekking tot verdediging en bescherming.
 
 
 De Vorsten
 
De Vorsten - Engelen uit de Derde Triade
 
De Vorsten ook wel Vorstendommen of de Prinsen genoemd zijn vooral bij de wereldleiders en geestelijke leiders hier op Aarde aanwezig. Ze doen hun werk heel onopvallend op de achtergrond. Hun werk bestaat uit het beschermen van deze leiders en ze geven hen de inzichten en intuïtieve kennis om rechtvaardig en met wijsheid leiding te geven, hiervoor is het nodig dat deze leiders ook hun verantwoordelijkheid erkennen voor de taak die ze uitvoeren. De Vorsten beschermen ook naties, wereldorganisaties, provincies gemeenten en gebouwen omdat deze een duidelijke verhouding hebben met de geestelijke- en wereldleiders en hun regelgeving.
 
De Vorsten hebben grote en diepgaande kennis van ideologieën en de factoren die bijdragen aan het aanpassen van leefgewoonten met betrekking tot het gebied waar de persoon die ze begeleiden over heerst. Het is natuurlijk altijd zo dat de Vorsten, net als alle andere engelen, alleen maar kunnen adviseren en helpen wanneer dat in overeenstemming is met de vrije wil van de geestelijke of wereldleider die ze onder hun hoede hebben.
 
Ze onderscheiden zich qua uiterlijk van de andere engelen doordat ze een tiara dragen met een kruis erop en een "scepter" bij zich dragen. Of iets dat de vorm daarvan heeft.
De Aartsengelen vallen op doordat zij het meest als boodschappers herkend worden, denk maar aan Aartsengel Gabriël toen hij bij Maria verscheen om de blijde boodschap te brengen,  dat ze gezegend zou worden door God en dat ze de moeder van Zijn Zoon zou zijn en dat dit kind Jesus zou heten.
De manier waarop hij Maria begroette kennen we wel: Wees gegroet, Maria, vol van genade... Het is nu een bekend gebed dat door veel mensen dagelijks uitgesproken wordt