Les 5 Aartsengelen

9de Aartsengel Gabriel

 

Aartsengel Gabriël ( Held van God)

Focus Creativiteit - communicatie
‚ÄčAartsengel Gabriël is de levens -coach van de aartsengelen. Hij kan je helpen om je te motiveren zodat je (grote) stappen zet en de dingen bereikt die je wilt bereiken! Aartsengel Gabriël is ook de engel om je te helpen de perfecte woorden te kiezen voor een gesprek.
ook gebruikt voor het opheffen van angst Aartsengel Gabriël, de boodschapper, is een van de vier grootste Aartsengelen.

Hij/zij is een van de twee engelen (de andere is Michaël) die in het Nieuwe Testament worden genoemd.
Gabriël kondigt Maria de geboorte van Jezus aan en was ook bij Jezus 'dood aanwezig als engel die bij het graf waakte en het goede nieuws van zijn opstanding aan de leerlingen gaf (zijn naam wordt overigens niet genoemd). 

Je kan hem ook aanroepen om je talenten meer naar voor te brnegen. Je weg te vinden op aarde. oOK JE INNNERLIJKE  KIND KOMT HIERMEE WEER TOT LEVEN.

Deze diamant is de afstemming van die die je oerziel werkelijk is. Alsook verankerd deze de Toekomst die je in de energie van de nieuwe wereld volgt op de grote ommekeer naar de nieuwe Aarde. Je wordt bevrijd van het verleden, van lineaire tijd en plaats, waardoor je de oneindigheid kunt betreden. Vanuit nieuwe dimensies en ondersteund door het directe contact met de sterren verkrijg je een sterke vernieuwingskracht voor je toekomst in Eenheid met al wat is. Hier zal je ook codes ontvangen die voor éénieder anders zullen zijn.Codes van jouw oerziel. Dna vernieuwende antwoorden. Je DNA is met de 9e diamant opnieuw geïnformeerd en je wordt meer resistent voor ziekten. Ook je verouderingsproces begint te vertragen. Je merkt dat je de gebeurtenissen in je leven steeds vaker en gemakkelijker op spiritueel niveau kunt verwerken in plaats van op fysiek of psychisch niveau. 

Heling:

 1. Ontkenning van die die je bent

Afstemming:

 1. Deze diamant  start je reis naar huis, je herkenning met jouw oerziel.
 2. Terug thuiskomen en herkennen.

Laat de afstemming starten.

‚Äč10  zielster ( soul star) met Aartsengel Raziel
Aartsengel Raziël 

Focus Intuïtie en inzicht

Raziël is de Aartsengel van de geheime mysteriën; zijn naam betekent 'het geheim van God'.

Hij geeft goddelijke informatie door ons een blik te laten werpen op het raadsel dat god is. Die ervaring brengt ons bewustzijn voorbij de grenzen van de tijd; elke blik op dat bestaansniveau toont dus het verleden, het heden en de toekomst als het eeuwige nu. Volgens de geheime leer staat Raziël elke dag op de berg Horeb om daar de geheimen van mensen te verkondigen. De kennis van Raziël is totaal, absoluut, weergaloos en volmaakt. Als we deze 'inzichten' ontvangen, hebben we geen bevestiging van ons 'begrip' van anderen nodig. Ons kruinchakra is open, de vlammen van verlichting dalen neer en we kunnen de normale werkelijkheid overstijgen. Deze ontmoetingen met Raziël kunnen extreem overkomen op vrienden, familie en collega's, maar wanneer u eenmaal zekere kennis van de werking van het Goddelijk bezit, zal niets meer hetzelfde als voorheen zijn!


Werd geplaatst en mijn eigen ervaring was een nog dieper gevoel van herkenning en thuiskomen bij de Bron. Deze afstemming brengt ons in staat om terug te keren naar ons werkelijke ZIJN. Als voorbereiding op het komende Gouden Tijdperk worden er enorm krachtige golven van de oorspronkelijke Elohimstralen vanuit de 7 oorspronkelijke estherische tempels uitgezonden. 


De Elohim en hun vrouwelijke tegenhangers zijn de bouwers van vorm. Dit betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor het creëren van dingen op aarde - het transformeren van energie in materie. De vier hiërarchen van de elementen dienen direct onder de Elohim. De Elohim creëren en de elementalen( natuurgeesten) koesteren en beschermen die creaties in de vier elementen vuur, lucht, water en aarde. In de heilige drie-eenheid vertegenwoordigen deze zeven wezens samen met de elementalen de Vader, de Schepper en de blauwe straal van God. De zeven aartsengelen met alle engelachtige gastheren vertegenwoordigen de liefde van God als de Heilige Geest, wat de roze straal is. De zeven Chohans van de Stralen en alle geascendeerde meesters vertegenwoordigen de wijsheid van God door de Zoon, de gele straal.
De 7 stralen vormen 7 kosmische sferen van het licht rondom de Grote Centrale Zon. Deze 7 sferen zijn de verzamelplaatsen van de universele informatie van positief karma, de positieve ervaringen afkomstig van alle levende wezens in de Kosmos. Op het moment dat de ziel geboren wordt in de witte vuurkern van de Grote Centrale Zon krijgt ze ruim de tijd de vibraties van de 7 sferen van het Goddelijk bewustzijn in zich op te nemen. De ziel vormt dan rondom haar eigen witte vuurkern, haar causale lichaam die uit 7 sferen bestaat (dit is de exact hetzelfde formatie als de Grote Centrale Zon).
In iedere sfeer van het causale lichaam ligt een bepaald talent van de ziel opgeborgen die ze in haar reïncarnaties gaat ontdekken, ontwikkelen en toepassen voor het vervullen van haar persoonlijke Goddelijke opdracht. Iedere ziel krijgt de kans het Pad van alle 7 stralen te bewandelen in haar vele levens. Iedere keer als de ziel goed karma maakt stijgt de energie van haar positieve ervaring naar een van de 7 sferen. Op die manier groeit ieder persoonlijke causale lichaam naarmate de ziel zich op haar pad van zelf bewustwording bevordert. Als de ziel haar tijd doorbrengt in de materie, behaalt ze stap voor stap meesterschap over alle 7 stralen van het Goddelijke bewustzijn. Uiteindelijk mag de ziel haar vrije keus maken welke straal de hoofdstraal van haar persoonlijke ontwikkeling zal worden.
 
Elk van deze zeven paren tweelingvlammen is gespecialiseerd in het manifesteren van de aspecten van God op een van de zeven stralen. Ze hebben allemaal retraites op etherisch niveau die we kunnen bijwonen terwijl ons lichaam 's nachts slaapt.
De afstemming van de 10e diamant geeft je een enorme energietrilling. Je ontdekt de eeuwenoude geheimen van de Adepten van de Grote Witte Broederschap en je energetische trillingsniveau wordt op een wonderbaarlijke wijze verhoogt. Je herontdekt een nieuwe zienswijze door een unieke mannelijke en vrouwelijke identiteit die de kracht van Vader Alfa en Moeder Omega manifesteren.

Laat ons even kijken voor de afstemming en erna , met welke van deze meesters u de krachtigste verbinding hebt , en vaker mee kan gaan samenwerken.
De 7 chohans van de stralen ( opgestegen meester

 1. El Morya
  De Blauwe straal van Goddelijke kracht, vertrouwen, bescherming en het Goddelijk plan.

Op het Pad van de blauwe straal leert de Ziel de kracht van haar keelchakra positief te gebruiken, de waarheid te spreken en een perfect instrument van de wil van God te worden.

 1. Lord Lanto
  Goud-gele straal van Goddelijke wijsheid

Vertegenwoordigt de Goddelijke vlam der wijsheid, spirituele groei, zelfkennis, zelfstudie, Goddelijk bewustzijn, verlichting en onderscheidingsvermogen
De kruinchakra is de spirituele poort voor de lessen vanuit de goudgele straal

 1. Paul de Venetiaan
  Roze straal van Goddelijke liefde

 Leert de ziel haar hartchakra openen, de kracht van onvoorwaardelijke liefde te ervaren en dagelijks toe te passen.
Eigenschappen: Creativiteit, inspiratie en onvoorwaardelijke liefde, mededogen, Goddelijke kunst en schoonheid.

 1. Serapis Bey
  De Witte Straal van Goddelijke Zuiverheid en Bewustzijn


Bereik het meesterschap over de witte vlam van de Hemelvaart die verankert is in het basischakra, de mystieke plaats voor onze levensenergie. Zuiverheid, discipline, vreugde, hoop, harmonie en excellentie.
 

 1. Hilarion
  De Groene straal van Goddelijke Kennis


Deze straal correspondeert met het derde oog, een Goddelijk instrument voor innerlijke visie en concentratie op het Goddelijk plan.
Hilarion vertegenwoordigt de vlam der Goddelijke waarheid, wetenschap, genezing, Goddelijke visie en welvaart. Activeert het derde oog chakra.

 1. Lady Nada
  De Paars-gouden straal van devotie,  vrede, broederschap en dienstbaarheid


Op het pad van de 6de straal leert de ziel de emoties van de zonnevlecht te beheersen en de innerlijke vrede uit te stralen.
Lady Nada zorgt voor vrede, broederschap, dienstbaarheid, Goddelijk oordeel, onbaatzuchtigheid, bescheidenheid, altruïsme, menslievend, overgave, naastenliefde, praktische spiritualiteit.

 1. Saint Germain
  Zilver Violette Vlam van Goddelijke Vrijheid


Het Zilver Violette Vuur heeft als bijzondere eigenschap dat het karma en  emotionele trauma's, kan transmuteren. Je kunt al je negatieve gevoelens en emoties erdoor laten verteren. Geef alles wat je dwars zit, en al je negatieve gedachten over aan de Zilver Violette Vlam, door simpel de spray in de Aura te gebruiken.
Laat de afstemmingen beginnen