Les 3 Aartsengelen

Les 3:Aartsengel Michael

 • Bevrijden van beperkende energie
 • Communicatie

.:Aartsengel Chamuel

 • Volg je hart-brein
 • Boost je zelfvertrouwen
 • Durf uit je comfortzone te breken

 

Verbinden met je eenheidsbewustzijn en visie ( solar plexus)

We werken hier samen met Aartsengel Michael


Focus Communicatie
De machtige Aartsengel Michaël is de beschermer van de mensheid, de opperbevelhebber van alle Aartsengelen, en hij leidt de hemelse machten - zijn 'legioenen van licht' - tegen het kwaad.
Michaël is de engel van de bescherming. Hij draagt een gigantische zwaard van licht waarmee hij de energetisch banden waaraan je nog vast zit los maakt zodat je vrij bent van de situatie of persoon waar je nog aan vast zit.Vraag hem om je omringen in een mantel of cocon van koninklijke blauwe licht en vraag hem je te beschermen tegen lagere energieën.Vraag ook aan Aartsengel Michaël of hij je wilt helpen bij alles wat je nog los kan/wilt laten.
De Blauwe Straal staat voor macht en de wil van God, en voor de krachten van geloof, bescherming en waarheid. Aartsengel Michaël kun je om hulp vragen als het gaat om:
Je zielendoel(en) leven. 
Aartsengel Michaël overziet je zielendoelen en je kunt hem vragen wat  de volgende stap op je ziele pad is.
 Michaël helpt ook graag wanneer je zoekt naar (de juiste) woorden bijvoorbeeld tijdens readings.
Hij geeft je extra moed en de kracht om stappen te zetten. Stappen waarvan je weet dat je ze moet zetten. 

Aartsengel Michaël werk vaak met zijn energetische zwaard. Daar snijd hij (angst)koorden mee om heling te bewerkstelligen.
Zijn stem die je als je helderhorend bent kunt waarnemen. Zijn stem is over het algemeen net iets luider is dan die van de andere aartsengelen.
Zo staat Aartsengel Michael bekend om zijn beschermende werking en hij is aanwezig bij iedereen die een beschermende functie heeft zoals bij de politie, het leger (ja echt), bij elk type bewakingsfunctie.


5de Diamant zorgt ervoor dat je voorbij de sluier kan kijken, daar waar emotie je vaak belemmert heeft. Deze afstemming zal je verlossen van angsten en zorgen dat je je zintuigen weer kan gaan gebruiken. Zoals bv telepathische gaven, helderziendheid… De afstemming op de 5e diamant ontwaakt de innerlijke ziener in jezelf en daarmee het natuurlijk talent om de onzichtbare wereld van energieën waar te nemen. Het versterkt je intuïtieve vermogens. Het geeft een heldere kijk en hogere inzichten. Het innerlijk weten wordt nog meer versterkt en al jouw zintuigen worden verscherpt. Tijdens deze afstemming worden tevens verbindingen van licht gemaakt tussen de visuele cortex in je achterhoofd, je derde oog en je hartchakra, waardoor je de energie die ons omringt en de onzichtbare wereld kunt waarnemen.  Je zal na verloop van tijd in staat zijn om dingen van jezelf te zien die je voorheen niet wilde zien en zal je op persoonlijk vlak verder te helpen om deze sluiers volledig te laten verdwijnen en te groeien naar het ultieme collectief en Goddelijk Bewustzijn.
Heling:
 Opschonen van je kanalen en vooral je 5 zintuigen
 Op het innerlijk weten
 Zuivering van je energie banen
Activatie:
 Afstemming op de onzichtbare wereld
 Versterken van intuïtieve vermogens
 Telepathische gaven verhogen
 Versterken van het zielenhart en derde oog

Download van de tweelingstraal met Aartsengel Chamuel
Aartsengel Chamuël Focus Relaties Aartsengel Chamuël helpt u uw liefdevolle, zorgzame relaties te vernieuwen door de hartchakra te ontwikkelen.

Het is een liefde die het ik overstijgt en transformeert en ons via mededogen tot de goddelijke staat van emotionele rijpheid brengt. Veel mensen zijn bang om hun hartchakra te openen. Diegene die deze angst hebben kunnen overwinnen, bezitten charismatische warmte die anderen verheffend vinden. Chamuël helpt ons in al onze relaties en vooral bij ingrijpende situaties zoals conflicten, scheiding, overlijden of zelfs ontslag. Hij helpt ons de bestaande liefdevolle relaties te waarderen. Zijn boodschap is: "Alleen de liefdesenergie in enig doel geeft blijvende waarde en welzijn aan de hele schepping.

Chamuel leert je dan ook om je tekortkomingen die jij aanweizg vind in je leven te leren aanvaarden.

Je mag Chamuel ook vragen als je bv te veel stress hebt, hij zal je helpen om weer dieper in je levensadem te komen.

Ook helpt hij/zij bij het oplossen van familie problemen.

Bij de download van de 6e diamant wordt ons innerlijk weten gevoed met informatie over de verschillende zielengroepen, waarmee we zijn afgedaald naar de planeet Aarde. Ooit werden onze zielen door het Goddelijke Oerprincipe gesplitst in twee complementaire delen en maken gedurende vele incarnaties de groei- en bewustzijnsprocessen door op de ideale leerplek, planeet  Aarde. Iedere volgt zijn eigen traject, afhankelijk van karma en persoonlijke groei, met daarbij het innerlijk verlangen naar eenwording met de afgescheiden helft, de tweelingstraal. Tijdens onze reis hier op aarde  ontmoeten we onze zielengroepen . Ze delen even je treintje dat stopt in verschillende haltes van het leven. De ene rijd de rit enkel langer mee en af en toe kiezen we bewust of onbewust een andere locatie en nemen we een nieuwe destinatie van spirituele bewustwording. Velen van ons herkennen andere zielen, onze tweelingzielen, waarbij we ons weer onbewust laten leiden door het verlangen van de ziel. Pas wanneer de lessen en bewustzijnsprocessen met deze groep van 12 tweelingzielen zijn voltooid, brengt het ons dichter bij de laatste stap op Aarde; De ontmoeting met de Tweelingvlam. Wanneer we eenmaal deze energie van de fysieke afsplitsing op Aarde hebben ontmoet kunnen we onze laatste stukjes afronden vanuit ons volle potentie . … Onze complementaire tweelingstraal. 
6de 
Heling:

 1. Hartchakra
 2. Schuldgevoelens
 3. Verslaving en angst
 4. Vader (patronen) -moeder ( karma)

Activatie

 1. Maria Magdalena essentie
 2. Overvloed
 3. Vergeving
 4. Versmelting van licht en liefde


Les 3:Aartsengel Michael

 • Bevrijden van beperkende energie
 • Communicatie

.:Aartsengel Chamuel

 • Volg je hart-brein
 • Boost je zelfvertrouwen
 • Durf uit je comfortzone te breken

 

Verbinden met je eenheidsbewustzijn en visie ( solar plexus)

We werken hier samen met Aartsengel Michael


Focus Communicatie
De machtige Aartsengel Michaël is de beschermer van de mensheid, de opperbevelhebber van alle Aartsengelen, en hij leidt de hemelse machten - zijn 'legioenen van licht' - tegen het kwaad.
Michaël is de engel van de bescherming. Hij draagt een gigantische zwaard van licht waarmee hij de energetisch banden waaraan je nog vast zit los maakt zodat je vrij bent van de situatie of persoon waar je nog aan vast zit.Vraag hem om je omringen in een mantel of cocon van koninklijke blauwe licht en vraag hem je te beschermen tegen lagere energieën.Vraag ook aan Aartsengel Michaël of hij je wilt helpen bij alles wat je nog los kan/wilt laten.
De Blauwe Straal staat voor macht en de wil van God, en voor de krachten van geloof, bescherming en waarheid. Aartsengel Michaël kun je om hulp vragen als het gaat om:
Je zielendoel(en) leven. 
Aartsengel Michaël overziet je zielendoelen en je kunt hem vragen wat  de volgende stap op je ziele pad is.
 Michaël helpt ook graag wanneer je zoekt naar (de juiste) woorden bijvoorbeeld tijdens readings.
Hij geeft je extra moed en de kracht om stappen te zetten. Stappen waarvan je weet dat je ze moet zetten. 

Aartsengel Michaël werk vaak met zijn energetische zwaard. Daar snijd hij (angst)koorden mee om heling te bewerkstelligen.
Zijn stem die je als je helderhorend bent kunt waarnemen. Zijn stem is over het algemeen net iets luider is dan die van de andere aartsengelen.
Zo staat Aartsengel Michael bekend om zijn beschermende werking en hij is aanwezig bij iedereen die een beschermende functie heeft zoals bij de politie, het leger (ja echt), bij elk type bewakingsfunctie.


5de Diamant zorgt ervoor dat je voorbij de sluier kan kijken, daar waar emotie je vaak belemmert heeft. Deze afstemming zal je verlossen van angsten en zorgen dat je je zintuigen weer kan gaan gebruiken. Zoals bv telepathische gaven, helderziendheid… De afstemming op de 5e diamant ontwaakt de innerlijke ziener in jezelf en daarmee het natuurlijk talent om de onzichtbare wereld van energieën waar te nemen. Het versterkt je intuïtieve vermogens. Het geeft een heldere kijk en hogere inzichten. Het innerlijk weten wordt nog meer versterkt en al jouw zintuigen worden verscherpt. Tijdens deze afstemming worden tevens verbindingen van licht gemaakt tussen de visuele cortex in je achterhoofd, je derde oog en je hartchakra, waardoor je de energie die ons omringt en de onzichtbare wereld kunt waarnemen.  Je zal na verloop van tijd in staat zijn om dingen van jezelf te zien die je voorheen niet wilde zien en zal je op persoonlijk vlak verder te helpen om deze sluiers volledig te laten verdwijnen en te groeien naar het ultieme collectief en Goddelijk Bewustzijn.
Heling:
 Opschonen van je kanalen en vooral je 5 zintuigen
 Op het innerlijk weten
 Zuivering van je energie banen
Activatie:
 Afstemming op de onzichtbare wereld
 Versterken van intuïtieve vermogens
 Telepathische gaven verhogen
 Versterken van het zielenhart en derde oog

Download van de tweelingstraal met Aartsengel Chamuel
Aartsengel Chamuël Focus Relaties Aartsengel Chamuël helpt u uw liefdevolle, zorgzame relaties te vernieuwen door de hartchakra te ontwikkelen.

Het is een liefde die het ik overstijgt en transformeert en ons via mededogen tot de goddelijke staat van emotionele rijpheid brengt. Veel mensen zijn bang om hun hartchakra te openen. Diegene die deze angst hebben kunnen overwinnen, bezitten charismatische warmte die anderen verheffend vinden. Chamuël helpt ons in al onze relaties en vooral bij ingrijpende situaties zoals conflicten, scheiding, overlijden of zelfs ontslag. Hij helpt ons de bestaande liefdevolle relaties te waarderen. Zijn boodschap is: "Alleen de liefdesenergie in enig doel geeft blijvende waarde en welzijn aan de hele schepping.

Chamuel leert je dan ook om je tekortkomingen die jij aanweizg vind in je leven te leren aanvaarden.

Je mag Chamuel ook vragen als je bv te veel stress hebt, hij zal je helpen om weer dieper in je levensadem te komen.

Ook helpt hij/zij bij het oplossen van familie problemen.

Bij de download van de 6e diamant wordt ons innerlijk weten gevoed met informatie over de verschillende zielengroepen, waarmee we zijn afgedaald naar de planeet Aarde. Ooit werden onze zielen door het Goddelijke Oerprincipe gesplitst in twee complementaire delen en maken gedurende vele incarnaties de groei- en bewustzijnsprocessen door op de ideale leerplek, planeet  Aarde. Iedere volgt zijn eigen traject, afhankelijk van karma en persoonlijke groei, met daarbij het innerlijk verlangen naar eenwording met de afgescheiden helft, de tweelingstraal. Tijdens onze reis hier op aarde  ontmoeten we onze zielengroepen . Ze delen even je treintje dat stopt in verschillende haltes van het leven. De ene rijd de rit enkel langer mee en af en toe kiezen we bewust of onbewust een andere locatie en nemen we een nieuwe destinatie van spirituele bewustwording. Velen van ons herkennen andere zielen, onze tweelingzielen, waarbij we ons weer onbewust laten leiden door het verlangen van de ziel. Pas wanneer de lessen en bewustzijnsprocessen met deze groep van 12 tweelingzielen zijn voltooid, brengt het ons dichter bij de laatste stap op Aarde; De ontmoeting met de Tweelingvlam. Wanneer we eenmaal deze energie van de fysieke afsplitsing op Aarde hebben ontmoet kunnen we onze laatste stukjes afronden vanuit ons volle potentie . … Onze complementaire tweelingstraal. 
6de 
Heling:

 1. Hartchakra
 2. Schuldgevoelens
 3. Verslaving en angst
 4. Vader (patronen) -moeder ( karma)

Activatie

 1. Maria Magdalena essentie
 2. Overvloed
 3. Vergeving
 4. Versmelting van licht en liefde